stoper K@zi - czas i przemijanie... Szekspir w Burzy powiedział:... Mów co widzisz więcej na tle zamglonym na przepaściach czasu ...