stoper K@zi - czas i przemijanie...

Wpis

niedziela, 24 września 2017

POLSKI GOTYK CYSTERSKI .BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA WE FROMBORKU.

Polski gotyk cysterski wiąże się ze sprowadzonym do Polski w 1203 r. żeńskim zakonem cysterskim z Bambergu do Trzebnicy, gdzie książę Henryk Brodaty pod wpływem swej żony Jadwigi ufundował dla sióstr w 1202 r. kościół. W 1214 zbudowane zostało tu  sklepienie żebrowe w krypcie wschodniej i pod emporą.

Inne przykłady gotyku cysterskiego to kościół w Lubiążu z 1208 r. pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny ze swoją kaplicą zbudowaną w 1312 r. na planie krzyża greckiego w części północno- wschodniej kościoła a mieszczącą tumbę nagrobną księcia Bolesława III Legnicko - Brzeskiego.

Kościól zakonny w Jędrzejowie z 1210 r. i kościół zakonny - filia francuskiego zakonu cystersów Morimond w Koprzywnicy, którego styl romański został zburzony przez najazdy mongołów a odbudowano go nadając mu cechy stylu gotyckiego w w XIV za poparciem króla Bolesława Wstydliwego, który nadał tutejszemu opactwu cystersów liczne przywileje.

Do wielkiego rozkwitu doszedł gotyk w Polsce dzięki zakonom franciszkanów i dominikanów, którzy rozpoczęli działalność w Polsce w połowie XIII w. Iwo Odrowąż fundował dominikanom w Krakowie ceglaną Bazylikę św. Trójcy posiadającą cechy romańskie i wczesnogotyckie.

 

Za pierwszą budowlę w stylu gotyckim uznano kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy (1268 - 1269 r. ) przy kościele św. Bartłomieja w klasztorze cysterek.

Za okres najbardziej sprzyjający rozwojowi polskiego gotyku uważa się czasy panowania Kazimierza Wielkiego - i u schyłku gotyku - króla Kazimierza Jagiellończyka.

Bazylika archikatedralna we Fromborku - kościół gotycki pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny powstała w latach 1329 - 1388 r.

16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii.

W 1543 r. został w tej katedrze pochowany wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
2009sara46
Czas publikacji:
niedziela, 24 września 2017 13:44

Trackback