stoper K@zi - czas i przemijanie... Szekspir w Burzy powiedział:... Mów co widzisz więcej na tle zamglonym na przepaściach czasu ...

Wpis

niedziela, 24 września 2017

POLSKI GOTYK CYSTERSKI .BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA WE FROMBORKU.

Polski gotyk cysterski wiąże się ze sprowadzonym do Polski w 1203 r. żeńskim zakonem cysterskim z Bambergu do Trzebnicy, gdzie książę Henryk Brodaty pod wpływem swej żony Jadwigi ufundował dla sióstr w 1202 r. kościół. W 1214 zbudowane zostało tu  sklepienie żebrowe w krypcie wschodniej i pod emporą.

Inne przykłady gotyku cysterskiego to kościół w Lubiążu z 1208 r. pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny ze swoją kaplicą zbudowaną w 1312 r. na planie krzyża greckiego w części północno- wschodniej kościoła a mieszczącą tumbę nagrobną księcia Bolesława III Legnicko - Brzeskiego.

Kościól zakonny w Jędrzejowie z 1210 r. i kościół zakonny - filia francuskiego zakonu cystersów Morimond w Koprzywnicy, którego styl romański został zburzony przez najazdy mongołów a odbudowano go nadając mu cechy stylu gotyckiego w w XIV za poparciem króla Bolesława Wstydliwego, który nadał tutejszemu opactwu cystersów liczne przywileje.

Do wielkiego rozkwitu doszedł gotyk w Polsce dzięki zakonom franciszkanów i dominikanów, którzy rozpoczęli działalność w Polsce w połowie XIII w. Iwo Odrowąż fundował dominikanom w Krakowie ceglaną Bazylikę św. Trójcy posiadającą cechy romańskie i wczesnogotyckie.

 

Za pierwszą budowlę w stylu gotyckim uznano kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy (1268 - 1269 r. ) przy kościele św. Bartłomieja w klasztorze cysterek.

Za okres najbardziej sprzyjający rozwojowi polskiego gotyku uważa się czasy panowania Kazimierza Wielkiego - i u schyłku gotyku - króla Kazimierza Jagiellończyka.

Bazylika archikatedralna we Fromborku - kościół gotycki pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny powstała w latach 1329 - 1388 r.

16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii.

W 1543 r. został w tej katedrze pochowany wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
2009sara46
Czas publikacji:
niedziela, 24 września 2017 13:44

Trackback