stoper K@zi - czas i przemijanie...

Wpis

czwartek, 16 sierpnia 2018

MALBORK - NAJWIĘKSZY GOTYCKI KOMPLEKS ZAMKOWY NA ŚWIECIE.

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego w 1226 r. było powodem 300 letniego nieszczęścia Polaków ale dało w konsekwencji ten wspaniały gotycki kompleks zamkowy największy w świecie. Wznoszony od 1278 r. , był wielokrotnie niszczony i odbudowywany.Wzniesiony z cegły, składa się z trzech poziomów: Niskiego, Średniego i Wysokiego. W latach 1309 - 1457 był siedzibą wielkich mistrzów w Państwie Zakonnym.

Obecnie stanowi cenny zabytek gotyckiej architektury obronnej i należy do największych zachowanych gotyckich twierdz na świecie (kubatura wynosi 250 tys. m. sześciennych).

Pełna nazwa zakonu w polskim tłumaczeniu brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Strój zakonny kawalerów mieczowych był koloru białego, a symbolem był czerwony krzyż nad czerwonym mieczem z rękojeścią skierowaną do góry, choć znane są też przedstawienia dwóch czerwonych skrzyżowanych mieczy z czerwoną gwiazdą nad nimi lub bez niej. W latach świetności zakonu rozbudowywany stale był zamek krzyżacki, mury obronne, wieże, powstawały nowe budynki, które służyły jako budynki obronne, gospodarcze, do modlitwy.

Zakon powstał  jako jeden z trzech największych obok templariuszy i joannitów zakon rycerski, które powstawały na fali krucjat w XI i XII w. Pod płaszczykiem chrystianizacji zakon dokonał podboju Prus Wschodnich oraz terenów dzisiejszej Łotwy i Estonii i utworzył własne państwo nękając dalej tereny przygraniczne pragnąc poszerzać stale własne terytorium i w ten sposób mógł w XIV w. panować prawie nad całym wybrzeżem Bałtyku, od Gdańska po Narew . Królowie polscy staczali z ekspansywnym zakonem rycerskim liczne potyczki, bitwy i wojny, z których najbardziej znana jest największa z nich zwycięska bitwa pod Grunwaldem w r. 1410.

W 1561 r. wielki  mistrz krzyżacki  Gotthard Kettler przeszedł na luteranizm i utworzył w południowej części posiadłości zakonnych pod berłem własnej dynastii Kettlerów świeckie Księstwo Kurlandii i Semigalii - lenno Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zakon krzyżacki nigdy nie został oficjalnie rozwiązany przez papieży. Po utracie terenów na ziemiach polskich i litewskich , po słynnym hołdzie pruskim, po zwycięskich wojnach Napoleona - krzyżakom pozostały domy zakonne na terenie Rzeszy niemieckiej a w 1805 wielki mistrz Antoni Wiktor Habsburg przeniósł ich siedzibę do Wiednia. W 1929 r. zakon zrezygnował z charakteru rycerskiego – żyjący jeszcze bracia-rycerze mieszkali w domach prowincji austriackiej (ostatni brat-rycerz zmarł w 1970 roku). Po przyłączeniu Austrii  hitlerowcy zakazali działalności zakonu i skonfiskowali jego dobra, prześladowali także niektórych zakonników.Obecną siedzibą wielkiego mistrza jest dom zakonny w Wiedniu przy Singerstraße 7, obok archikatedry św. Szczepana. Zakon Krzyżacki jest obecny w sześciu krajach, liczy ponad 1000 osób, w tym około stu księży, ok. 200 sióstr i 700 tzw. familiantów – świeckich, którzy wielkiemu mistrzowi składają przysięgę wierności ideałom Zakonu.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
2009sara46
Czas publikacji:
czwartek, 16 sierpnia 2018 11:21

Polecane wpisy

Trackback