stoper K@zi - czas i przemijanie...

GOTYK

 • niedziela, 08 października 2017
 • niedziela, 24 września 2017
  • POLSKI GOTYK CYSTERSKI .BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA WE FROMBORKU.

   Polski gotyk cysterski wiąże się ze sprowadzonym do Polski w 1203 r. żeńskim zakonem cysterskim z Bambergu do Trzebnicy, gdzie książę Henryk Brodaty pod wpływem swej żony Jadwigi ufundował dla sióstr w 1202 r. kościół. W 1214 zbudowane zostało tu  sklepienie żebrowe w krypcie wschodniej i pod emporą.

   Inne przykłady gotyku cysterskiego to kościół w Lubiążu z 1208 r. pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny ze swoją kaplicą zbudowaną w 1312 r. na planie krzyża greckiego w części północno- wschodniej kościoła a mieszczącą tumbę nagrobną księcia Bolesława III Legnicko - Brzeskiego.

   Kościól zakonny w Jędrzejowie z 1210 r. i kościół zakonny - filia francuskiego zakonu cystersów Morimond w Koprzywnicy, którego styl romański został zburzony przez najazdy mongołów a odbudowano go nadając mu cechy stylu gotyckiego w w XIV za poparciem króla Bolesława Wstydliwego, który nadał tutejszemu opactwu cystersów liczne przywileje.

   Do wielkiego rozkwitu doszedł gotyk w Polsce dzięki zakonom franciszkanów i dominikanów, którzy rozpoczęli działalność w Polsce w połowie XIII w. Iwo Odrowąż fundował dominikanom w Krakowie ceglaną Bazylikę św. Trójcy posiadającą cechy romańskie i wczesnogotyckie.

    

   Za pierwszą budowlę w stylu gotyckim uznano kaplicę św. Jadwigi w Trzebnicy (1268 - 1269 r. ) przy kościele św. Bartłomieja w klasztorze cysterek.

   Za okres najbardziej sprzyjający rozwojowi polskiego gotyku uważa się czasy panowania Kazimierza Wielkiego - i u schyłku gotyku - króla Kazimierza Jagiellończyka.

   Bazylika archikatedralna we Fromborku - kościół gotycki pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny powstała w latach 1329 - 1388 r.

   16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii.

   W 1543 r. został w tej katedrze pochowany wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   niedziela, 24 września 2017 13:44
 • czwartek, 24 sierpnia 2017
 • wtorek, 22 sierpnia 2017
 • sobota, 17 czerwca 2017
 • piątek, 24 marca 2017
  • KATEDRA W SALISBURY.

    

   KATEDRA W SALISBURY zbudowana została w latach 1220 - 1258 i należy do anglikańskiego Kościoła Anglii.

    W opracowaniach nazywana jest w pełni zasłużenie najpiękniejszą katedrą gotycka świata. Jaj smukła iglica jest najwyższą wieżą w Anglii i mierzy 123 m. wysokości. Katedra w Salisbury prezentuje wczesny angielski gotyk tak zwany Early English w czystej formie, ponieważ ta katedra szczęśliwie zachowała swój styl  pomimo remontów i kryje imponujące wnętrze gotyckie. Zbudowana jest na planie krzyża lotaryńskiego i posiada 2 nawy poprzeczne. Kilka galerii kolumn, kamienne rzeźby i wspaniałe kolorowe witraże powodują ,że wewnątrz katedra jest doskonale strzelista i zachwyca współczesnych wielbicieli gotyku tak jak zachwycała przez wieki stając się inspiracją wielu artystów.

   Wspaniała biblioteka  przykatedralna poszczycić się może oryginalnym egzemplarzem Wielkiej Karty Swobód - aktu wydanego w 1215 r. przez Jana Bez Ziemi  opatrzonego pieczęciami.

   Poniżej obraz : John Constable "Katedra w Salisbury" z 1448 r. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   piątek, 24 marca 2017 18:55
 • sobota, 11 czerwca 2016
 • środa, 08 czerwca 2016
 • sobota, 06 lutego 2016
 • czwartek, 19 czerwca 2014
 • środa, 26 marca 2014
  • Najpiękniejszy ołtarz gotycki .

   Sztuka gotycka ,która na Zachodzie wykazuje już cechy renesansu , w Europie Środkowej i Północnej znajduje dopiero pełne możliwości rozwojowe , czego wyrazem jest m.in. zapanowanie w początkach XV w. 'stylu miękkiego" . W Polsce , Niemczech i Czechach pojawiają się t.zw. Piękne Madonny i Piety a styl ten od połowy stulecia wypiera bardziej realistyczny "łamany". W Niemczech działają Mikołaj Gerhardt z Leydy , Hans Multscher  , Adam Krafft , Tillmann ,Riemenschneider , a produkcja artystyczna trwa w duchu gotyckim aż do początku XVI w.

   Indywidualnością przerastającą wymienionych wyżej artystów jest niewątpliwie Wit Stwosz (1450-1533 r.) urodzony w Norymberdze . W wieku 30 lat po przybyciu do Krakowa tworzy dzieło swego życia , kolosalnych rozmiarów poliptyk OŁTARZ MARIACKI .

   by Marchev ka

   Wypełniony tłumem postaci Ołtarz Mariacki  łączy w sobie charakterystyczną dla schyłku średniowiecza realistyczną ekspresję w traktowaniu modela - z finezją rozwianych draperii .

   Ołtarz składa się z pięciu części , które stanowią :  szafa ołtarzowa oraz dwie pary skrzydeł bocznych - dwa ruchome i dwa nieruchome . W centrum znajdują się figury w rzeźbie pełnej , po bokach zaś - płaskorzeźby . Wszystkie postacie wyrzeźbione są w klocach drzewa lipowego , a tło w modrzewiu .

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   środa, 26 marca 2014 23:31
  • Miniatury czternastowieczne .

   W kilkunastoosobowej pracowni paryskiego miniaturysty Jeana Pucelle powstają liczne rękopisy zdobione miniaturami cechującymi się przejrzystością barw , miękkością modelunku i bogactwem kompozycji .
   Strona z "Brewiarza z Belleville "(1323-1326).


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   środa, 26 marca 2014 21:21
 • niedziela, 16 lutego 2014
 • sobota, 15 lutego 2014
  • Katedra gotycka Św. Wita w Pradze .

   W Pradze na Hradczanach stoi budowla , której bryła przypomina ogromny odwrócony okręt . To Katedra Św. Wita , która nosi w sobie cechy gotyku , renesansu i  baroku , bo powstawała na przestrzeni 600 lat . Inżynierowie Josef Cocker i Kamil Hilbert w XIX i XX w. nadali jej charakter późnogotyckiej budowli .

   Większa częśc katedry pochodzi z czasów po 1344 r. kiedy to czeski cesarz Karol IV nakazał budowę nowej świątyni . Wykopaliska archeologiczne wskazują na to , że zachowały się fragmenty starszego kościoła wzniesionego przez króla Wacława w 926 r. Ufundował go dla relikwi (ramię) św. Wita , dar cesarza Henryka I . Katedra miała odzwierciedlac wielkie ambicje Karola IV , który u papieża wyprosił , by w Czechach wreszcie był arcybiskup . Po koronowaniu się na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego rozpoczął proces tworzenia z Czech jednego z najpotężniejszych ówczesnych państw .

   Wybitni architekci XIV w. byli budowniczymi katedry w Pradze : najpierw Mateusz z Arras a po jego śmierci Piotr Parler . Wielkie okna sprawiały , że wierni podziwiac mogli bogactwo rzeźb i doskonałe proporcje wysokiej nawy głównej . Najwspanialszym dziełem Parlera jest posąg króla Wacława a także malowidła ścienne wykładane półszlachetnymi kamieniami postaci składających mu hołd . Parler zaprojektował też kilka innych zdobiących katedrę grobowców królów , biskupów i kardynałów .

   Najcenniejszą spośród 22 kaplic wewnątrz katedry jest Kaplica św. Wacława położona koło Złotej Bramy . drugim cennym zabytkiem jest barokowy srebrny grobowiec św. Jana Nepomucena znajdujący się w prezbiterium Katedry św. Wita w Pradze po prawej stronie głównego ołtarza . Projektantem ołtarza jest Ludwig Fischer . Powstał w latach 1733-1736 .

   Wśród artystów tworzących piękne wiraże pracował również wybitny czeski malarz Alfons Mucha .

   Największy kościół w Pradze , wspaniała katedra gotycka dumnie stoi na wzgórzu na Hradczanach .

   Barokowy srebrny grobowiec Św. Jana Nepomucena w Katedrze Św.Wita w Pradze :

    Urzekły mnie te witraże  . Słynny witraż Alfonsa Muchy , wybitnego czeskiego malarza :

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   sobota, 15 lutego 2014 21:49
  • Katedra św.Marii w Burgos(Hiszpania)

   Bogato zdobiona gotycka katedra Św. Marii w Burgos . Z tej gotyckiej katedry górującej nad sylwetką Burgos , dawnej stolicy królów Kastylii , wyrasta istny las majestatycznych iglic i pinakli . To pierwsza katedra gotycka w Hiszpanii . Początki jej sięgają XIII wieku . XV I XVI wiek zwane są złotymi wiekami handlu w Burgos . Wtedy to katedra nabrała świetności i stała się gotycką .

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   sobota, 15 lutego 2014 19:56
 • czwartek, 13 lutego 2014
 • środa, 12 lutego 2014
 • sobota, 14 stycznia 2012
  • Jana Paweł II : NIE LĘKAJCIE SIĘ .

   .."Nie lękaj się. Sprawy ludzkie szerokie mają brzegi.
   Nie wolno ich w ciasnym łożysku więzić nazbyt długo.
   Nie lękaj się. Sprawy ludzkie stoją od wieków".../Jan Paweł II "Kamieniołom" fragm./

   Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania! (1983).

   Nie lękajcie się Chrystusa! (1997).

   Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi! (1998).

   Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z prawem Bożym propozycjom! Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością! (1999).

   JAN PAWEŁ II "PRZEKROCZYC PRÓG NADZIEI" czyli fragment mojej ulubionej książki .
   Wydawnictwo (wydania pierwszego) :Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .
   Lublin 1994 r.
   Ulubiony fragment:
   /Ponieważ nie mogę się zdecydować chyba napiszę dwa fragmenty/.
   ..."Ludzkie słabości i uprzedzenia nie mogą niszczyć tego , co jest bożym zamierzeniem w stosunku do świata i ludzkości ...Możemy patrzeć w przyszłość z pewnym optymizmem . możemy ufać , iż " Ten , który rozpoczął w nas dobre dzieło , sam tego dopełni"...
   ..."Wezwanie "Nie lękajcie się!" musimy odczytać w bardzo szerokim wymiarze .W pewnym sensie było to wezwanie pod adresem wszystkich ludzi , wezwanie do przezwyciężenia lęku w globalnej sytuacji współczesnego świata , zarówno na Wschodzie , jak i na Zachodzie , na Północy i na Południu . Nie lękajcie się tego , coście sami stworzyli , nie lękajcie się świata tych wszystkich ludzkich wytworów , które coraz bardziej stają się dla człowieka zagrożeniem ! Nie lękajcie się wreszcie siebie samych "... 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   2009sara46
   Czas publikacji:
   sobota, 14 stycznia 2012 05:11

Wyszukiwarka

Zakładki

Kanał informacyjny